Statické spevnenie stavieb


Na základe statického posudku realizujeme spevnenie narušenej statiky stien a múrov pomocou oceľových výstuží alebo použitím uhlíkových lamiel značky SIKA (sme certifikovaná firma ), ktoré zlepšujú celkové vlastnosti samotného betónu a stene poskytujú spoľahlivú rozptýlenú výstuž.

Statické spevnenie stavieb


Na základe statického posudku realizujeme spevnenie narušenej statiky stien a múrov pomocou oceľových zárubní (do šírky 15 cm) alebo použitím oceľových uhlíkových vlákien, ktoré zlepšujú celkové vlastnosti samotného betónu a stene poskytujú spoľahlivú rozptýlenú výstuž.

madril@madril.sk