Cenník
. . .

Prezrite si cenník našich služieb. V prípade, že máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Na čo nezabudnúť!

 • Objednávateľ vyznačí viditeľne presný stred vrtu/ov dopredu. Ak tak neurobí, účtujeme si prestoj vo výške 14,50 EUR / hod / 1 pracovník.
 • V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad ostáva majetkom objednávateľa.
 • Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko, ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.
 • Zhotoviteľ neručí za narušenie statickej rovnováhy upravovanej konštrukcie.
 • Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného a rezaného materiálu ako aj blízkeho okolia, a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať . Za škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.
 • Ak je nutné zachytenie jadra na druhej strane vrtu, alebo vody, účtujeme za 2 pracovníkov 14,50 EUR / hod / 1 pracovník za celý čas vŕtania.
 • Pokiaľ sa pracuje vo výške vyššej ako 1,5 m, je objednávateľ povinný zabezpečiť plošinu, prípadne lešenie.
 • Pre prácu je nutné zabezpečenie (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska), a tak isto je potrebné ochránenie susediacich častí, čo v plnej miere zabezpečuje objednávateľ.
 • Pokiaľ je potrebné pre transport našej technológie použiť žeriav alebo zariadenie, zabezpečuje tieto služby objednávateľ.
 • V prípade, ak je stena nosná, je potrebný statický posudok.

Príplatky

 • Ceny sú stanovené pri vŕtaní do železobetónu s priemerom výstuže max. 16 mm.
 • Pri hrubšej výstuži alebo oceľovom prvku zabudovanom v betóne sa k jednotkovej cene priráta suma 2,32 € / 1 cm2 reznej plochy ocele.
 • Ak zdroj elektrickej energie zabezpečujeme vo vlastnej réžii, účtujeme 10 € /hod. .
 • Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 15 € / 1 deň, ak nezabezpečí objednávateľ.
 • Zachytenie chladiacej vody +15 % k základnej cene.
 • Vŕtanie na sucho +25 % k základnej cene.
 • Príplatok 10 % k jednotkovej cene pri šikmom vŕtaní.
 • Príplatok 10 % k jednotkovej cene pre vrty hlbšie ako 42 cm.
 • Pri vŕtaní nad 42 cm hĺbky zarátavame 14,50 € / hod / 1pracovník za vyťahovanie / vysekávanie jadra.
 • Príplatok 15 % k jednotkovej cene pre vrty vo výške nad 1,50 m do 3,0 m + cena prenájmu plošiny.
 • Vo výške nad 3,0 m do 4,5 m sa účtuje príplatok 25 %. Vo väčšej výške ako 4,5 m sa účtuje 50 % príplatok.
 • Kotva 2 € / 1ks.
 • Chemická kotva 15 € / 1ks.
 • Prestojné a pomocné práce 10 € / 1hod .
 • Pri vŕtaní s priemerom nad 200 mm bude cena zvýšená o cenu odľahčovacích vrtov.
 • Dopravné náklady 0,40 € / km.
 • Minimálna fakturovaná suma za odvedené práce je 100 €.
 • Za prácu v SOBOTU si účtujeme 50% príplatok k cene prác.
 • Za prácu v NEDEĽU, ŠTÁTNE SVIATKY A PRÁCU V NOCI si účtujeme 100% príplatok k cene prác.

Jadrové vŕtanie

Cena je za 1 cm hĺbky vrtu.
Priemer otvoru MurivoŽelezobetón
D = 14 - 30 mm0,70 €0,90 €
D = 40 mm0,75 €0,95 €
D = 52 mm0,80 €1,00 €
D = 72 mm0,85 €1,05 €
D = 81 mm0,90 €1,10 €
D = 102 mm0,95 €1,25 €
D = 112 mm1,00 €1,30 €
D = 122 mm1,10 €1,35 €
D = 132 mm1,20 €1,40 €
D = 152 mm1,30 €1,50 €
D = 162 mm1,40 €1,60 €
D = 182 mm1,50 €1,75 €
D = 202 mm1,60 €2,00 €
D = 225 mm1,70 €2,20 €
D = 250 mm1,80 €2,40 €
D = 300 mm2,20 €3,20 €
D = 350 mm3,20 €3,80 €
D = 400 mm4,20 €5,20 €
D = 450 mm4,70 €5,70 €
D = 500 mm5,40 €7,20 €
Ceny sú uvedené bez DPH.

Rezanie panelu

Rezanie stienCena za m rezu
hr. panelu do 100 mm 40 € / m
hr. panelu do 150 mm 50 € / m
hr. panelu do 200 mm 60 € / m
Ceny sú uvedené bez DPH.

Vieme vám pripraviť na základe dopytu od 14 mm do neobmedzeného rozmeru a dĺžky. Vŕtanie pod uhlom aj vo výške.

Rezanie murivaCena za m rezu
hr. steny 100 mm20 € / m
hr. steny 150 mm35 € / m
hr. steny 200 mm45 € / m
Ceny sú uvedené bez DPH.
Rezanie lanovou pílouCena za m2 rezu
1m2500 €
Ceny sú uvedené bez DPH.

Štandardné práce na bytoch

Rezanie železobetónu

Hrúbka a otvorCena
dverný otvor 70x200 hr. steny 10 cm145 €
dverný otvor 80x200 hr. steny 10 cm 155 €
dverný otvor 90x200 hr. steny 10 cm175 €
dverný otvor 70x200 hr. steny 15 cm240 €
dverný otvor 80x200 hr. steny 15 cm260 €
dverný otvor 90x200 hr. steny 15 cm280 €
dverný otvor 90x200 hr. steny 20 cm335 €
Ceny sú uvedené bez DPH.
Hrubka Cena za bm rezu
Od 8 cm do 10 cm40 € za bm rezu
Od 11 cm do 15 cm50 € za bm rezu
Od 16 cm do 25 cm67 € za bm rezu
Od 26 cm do 35 cm84 € za bm rezu
Od 36 cm do 45 cm94 € za bm rezu
Od 46 cm do 55 cm104 € za bm rezu
Od 56 cm do 65 cm124 € za bm rezu
Od 65 cm do 80 cm144 € za bm rezu
Od 81 cm do 102 cm174 € za bm rezu
Ceny sú uvedené bez DPH.

Cenník
. . .

Prezrite si cenník našich služieb. V prípade, že máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Jadrové vŕtanie

Cena je za 1cm hĺbky vrtu.

Priemer otvoru MurivoŽelezobetón
D = 14 - 30 mm0,70 €0,90 €
D = 40 mm0,75 €0,95 €
D = 52 mm0,80 €1,00 €
D = 72 mm0,85 €1,05 €
D = 81 mm0,90 €1,10 €
D = 102 mm0,95 €1,25 €
D = 112 mm1,00 €1,30 €
D = 122 mm1,10 €1,35 €
D = 132 mm1,20 €1,40 €
D = 152 mm1,30 €1,50 €
D = 162 mm1,40 €1,60 €
D = 182 mm1,50 €1,75 €
D = 202 mm1,60 €2,00 €
D = 225 mm1,70 €2,20 €
D = 250 mm1,80 €2,40 €
D = 300 mm2,20 €3,20 €
D = 350 mm3,20 €3,80 €
D = 400 mm4,20 €5,20 €
D = 450 mm4,70 €5,70 €
D = 500 mm5,40 €7,20 €
Ceny sú uvedené bez DPH.

Rezanie panelu

Rezanie stienCena za m rezu
hr. panelu do 100 mm 40 € / m
hr. panelu do 150 mm 50 € / m
hr. panelu do 200 mm 60 € / m
Ceny sú uvedené bez DPH.

Vieme vám pripraviť na základe dopytu od 14 mm do neobmedzeného rozmeru a dĺžky. Vŕtanie pod uhlom vo výške.

Rezanie murivaCena za m rezu
hr. steny 100 mm20 € / m
hr. steny 150 mm35 € / m
hr. steny 200 mm45 € / m
Ceny sú uvedené bez DPH.
Rezanie lanovou pílouCena za m2 rezu
1m2500 €
Ceny sú uvedené bez DPH.

Štandardné práce na bytoch

Hrúbka a otvorCena
dverný otvor 70x200 hr. steny 10 cm145 €
dverný otvor 80x200 hr. steny 10 cm 155 €
dverný otvor 90x200 hr. steny 10 cm175 €
dverný otvor 70x200 hr. steny 15 cm240 €
dverný otvor 80x200 hr. steny 15 cm260 €
dverný otvor 90x200 hr. steny 15 cm280 €
dverný otvor 90x200 hr. steny 20 cm335 €
Ceny sú uvedené bez DPH.

Rezanie železobetónu

Hrubka Cena za bm rezu
Od 8 cm do 10 cm40 € za bm rezu
Od 11 cm do 15 cm50 € za bm rezu
Od 16 cm do 25 cm67 € za bm rezu
Od 26 cm do 35 cm84 € za bm rezu
Od 36 cm do 45 cm94 € za bm rezu
Od 46 cm do 55 cm104 € za bm rezu
Od 56 cm do 65 cm124 € za bm rezu
Od 65 cm do 80 cm144 € za bm rezu
Od 81 cm do 102 cm174 € za bm rezu
Ceny sú uvedené bez DPH.

Na čo nezabudnúť!

 • Objednávateľ vyznačí viditeľne presný stred vrtu/ov dopredu. Ak tak neurobí účtujeme si prestoj 14,50 EUR/hod/na 1 pracovník
 • V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad ostáva majetkom objednávateľa.
 • Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.
 • Zhotoviteľ neručí za narušenie statickej rovnováhy upravovanej konštrukcie.
 • Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného a rezaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať . Za škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.
 • Ak je nutné zachytenie jadra na druhej strane vrtu, alebo vody, účtujeme za 2 pracovníkov 14,50 EUR/hod/na 1 pracovník za celý čas vŕtania.
 • Pokiaľ sa pracuje vo výške vyššej ako 1,5 m je objednávateľ povinný zabezpečiť plošinu poprípade lešenie.
 • Pre prácu je nutné zabezpečenie (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska), a tak isto potrebné ochránenie susediacich častí zabezpečuje objednávateľ.
 • Pokiaľ je potrebné pre transport našej technológie použiť žeriav alebo zariadenie, zabezpečuje tieto služby objednávateľ.
 • V prípade ak je stena nosná je potrebný statický posudok.

Príplatky

 • Ceny sú stanovené pri vŕtaní do železobetónu s priemerom výstuže max. 16 mm.
 • Pri hrubšej výstuži alebo oceľovom prvku zabudovanom v betóne sa k jednotkovej cene priráta suma 2,32 €/1 cm2 reznej plochy ocele.
 • Ak zdroj elektrickej energie zabezpečujeme vo vlastnej réžii, účtujeme 10€/hod. .
 • Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 15 € /1 deň ak nezabezpečí objednávateľ.
 • Zachytenie chladiacej vody +15 % k základnej cene.
 • Vŕtanie na sucho +25 % k základnej cene.
 • Príplatok 10% k jednotkovej cene pri šikmom vŕtaní.
 • Príplatok 10% k jednotkovej cene pre vrty hlbšie ako 42 cm.
 • Pri vŕtaní nad 42 cm hĺbky zarátavame 14,50 € /h pracovníka za vyťahovanie / vysekávanie jadra.
 • Príplatok 15% k jednotkovej cene pre vrty vo výške nad 1,50 m do 3,0 m + cena prenájmu plošiny.
 • Vo výške nad 3,0 m do 4,5 m sa účtuje príplatok 25%. Vo väčšej výške ako 4,5 m sa účtuje 50 % príplatok
 • Príplatok 10% k jednotkovej cene pri odsávaní chladiacej vody.
 • Kotva 2 €/1 kus .
 • Chemická kotva 15 €/1 kus .
 • Prestojné a pomocné práce 10 € /1 hod .
 • Pri vŕtaní s priemerom nad 200 mm bude cena zvýšená o cenu odľahčovacích vrtov
 • Dopravné náklady 0,40 €/km
 • Minimálna fakturovaná suma za odvedené práce je 100 €.
 • Za prácu v SOBOTU si účtujeme 50% príplatok k cene prác.
 • Za prácu v NEDEĽU, ŠTÁTNE SVIATKY A PRÁCU V NOCI si účtujeme 100% príplatok k cene prác.
madril@madril.sk